Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, John I. Alvheim og Øyvind Vaksdal om at legemiddelet Aricept, og tilsvarende legemidler mot Alzheimers sykdom, kommer inn under ordningen med blå resept

Dokument nr. 8:4 (1998-1999), Innst. S. nr. 64 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim, Øyvind Vaksdal Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.12.1999 Innst. S. nr. 64 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1999