Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Johnsen, Jan Petersen og Jan Tore Sanner om snarlig tilrettelegging for etablering av gasskraftverk innenfor rammen av Kyotoavtalen

Dokument nr. 8:47 (1998-1999), Innst. S. nr. 123 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Johnsen, Jan Petersen, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.02.2000 Innst. S. nr. 123 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2000