Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om at ingen kommuner skriver ut ulovlig høye kommunale avgifter

Dokument nr. 8:68 (1998-1999), Innst. S. nr. 10 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen, Siv Jensen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.10.1999 Innst. S. nr. 10 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1999