Forslag fra stortingsrepresentantene Gunhild Øyangen og Sylvia Brustad om at omsorgstrengende mennesker som flytter til en kommune sikres samme adgang til sykehjemsplass eller omsorgsbolig som kommunens øvrige innbyggere

Dokument nr. 8:69 (1998-1999), Innst. S. nr. 37 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunhild Elise Øyangen, Sylvia Brustad Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 23.11.1999 Innst. S. nr. 37 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.12.1999