Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Nybakk, Bjarne Håkon Hanssen, Ansgar Gabrielsen, Siri Frost Sterri, Øystein Hedstrøm og Erik Dalheim om å tillate fortsatt bruk av fôrtilskuddet Sink Bacitracin i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Bjarne Håkon Hanssen, Erik Dalheim, Marit Nybakk, Øystein Hedstrøm, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (H) og (FrP) Innstilling avgitt 01.12.1999 Innst. S. nr. 49 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999