Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim og Ane Sofie Tømmerås om å be Regjeringen fremme forslag om endringer i lov av 29. mai 1964 nr.1 om personnamn (Navneloven), for å gi adgang til å inneha to slektsnavn

Dokument nr. 8:73 (1998-1999), Innst. S. nr. 76 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ane Sofie Tømmerås, Karita Bekkemellem Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. S. nr. 76 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1999