Endringar i skatte- og avgiftslovgjevinga

Ot.prp. nr. 86 (1998-1999), Innst. O. nr. 1 (1999-2000), beslutning. O. nr. 2-7 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.10.1999 Innst. O. nr. 1 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.1999

   Behandlet i Odelstinget: 26.10.1999

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1999