Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i internasjonale operasjoner

St.meld. nr. 38 (1998-1999), Innst. S. nr. 152 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.04.2000 Innst. S. nr. 152 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.04.2000