Utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital - økning av bevilgningen for 1999

St.prp. nr. 5 (1999-2000), Innst. S. nr. 68 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1999 Innst. S. nr. 68 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1999