Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.prp. nr. 19 (1999-2000), Innst. S. nr. 46 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1999 Innst. S. nr. 46 (1999-2000)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 30.11.1999

      Behandlet i Stortinget: 07.12.1999