Regulering av arbeidsinnvandring

St.meld. nr. 16 (1999-2000), Innst. S. nr. 117 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.02.2000 Innst. S. nr. 117 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2000