... og yrke skal båten bera ... Handlingsplan for rekruttering til læraryrket

St.meld. nr. 12 (1999-2000), Innst. S. nr. 120 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.02.2000 Innst. S. nr. 120 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2000