Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om energipolitikken

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 29. februar 2000

Olav Akselsen

leder

Øyvind Vaksdal

ordfører

Aud Blattmann

sekretær