Energipolitikken

St.meld. nr. 29 (1998-1999), unntatt kap. 8, Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 29.02.2000 Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2000