Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim, Marit Nybakk, Ane Sofie Tømmerås og Astrid Marie Nistad om å be Regjeringen legge fram forslag om tiltak mot tvangsekteskap

Dokument nr. 8:12 (1999-2000), Innst. S. nr. 184 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Astrid Marie Nistad, Ane Sofie Tømmerås, Karita Bekkemellem, Marit Nybakk Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 18.05.2000 Innst. S. nr. 184 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2000