Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 1999 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 8 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1999 Innst. S. nr. 51 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999