Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe, Jørn L. Stang, Terje Knudsen og Harald T. Nesvik om erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under Den 2. verdenskrigen

Dokument nr. 8:23 (1999-2000), Innst. S. nr. 144 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jørn L. Stang, Terje Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.03.2000 Innst. S. nr. 144 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.04.2000