Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om endringer i statsbudsjettet 1997 med tilleggsbevilgning til fond for engangsinnkjøp av nytt utstyr til norske sykehus, utdanningsinstitusjoner og politietat

Dokument nr. 8:3 (1997-98), Innst. S. nr. 16 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.11.1997 Innst. S. nr. 16 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 21.11.1997