Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad, Olaf Gjedrem, Torbjørn Andersen, Erna Solberg, Inga Kvalbukt, Karin Andersen og Leif Helge Kongshaug om lov om endringer i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger

Dokument nr. 8:27 (1999-2000), Innst. O. nr. 38 (1999-2000), beslutning. O. nr. 48 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Erna Solberg, Inga Kvalbukt, Karin Andersen, Leif Helge Kongshaug, Olaf Gjedrem, Sylvia Brustad, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A), (KrF), (FrP), (H), (SP), (SV) og (V) Innstilling avgitt 16.12.1999 Innst. O. nr. 38 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999