Statsministerens redegjørelse om grunnlaget for å avbryte arbeidet med å slå sammen Telenor AS og Telia AB

Innst. S. nr. 100 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 28.01.2000 Innst. S. nr. 100 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.2000

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2000