Stortinget - Møte tirsdag den 21. desember 1999 kl. 10

Dato: 21.12.1999

Referatsaker

Sak nr. 12

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Da dette er siste stortingsmøte i 1999, vil presidenten før møtet heves benytte anledningen til å takke alle for den innsatsen som er gjort denne høsten og dette året, og ønske alle representantene, Regjeringens medlemmer, Stortingets ansatte, presselosjen og alle andre som har sitt arbeid knyttet til Stortingets virksomhet, en riktig god julehelg og et fredfullt og godt nytt år.

Første møtedag i Stortinget i år 2000 er som kjent den 11. januar. Presidenten håper at representantene da vil møte glade, opplagte og med nye krefter, klare for nytt samarbeid og ny dyst. – Riktig god jul.