Innstilling fra samferdselskomiteen om statsministerens redegjørelse for Stortinget 21. desember 1999 om grunnlaget for å avbryte arbeidet med å slå sammen Telenor AS og Telia AB

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 100 (1999-2000)
  • Dato: 28.01.2000
  • Utgiver: samferdselskomiteen
  • Sidetall: 62

Til Stortinget

Oslo, i samferdselskomiteen, den 28. januar 2000

Oddvard Nilsen

leder og ordfører

May Britt Vihovde

sekretær