Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling

St.prp. nr. 38 (1999-2000), Innst. S. nr. 156 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 11.04.2000 Innst. S. nr. 156 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2000