Forslag fra stortingsrepresentantene Lodve Solholm, Torbjørn Andersen, Per Erik Monsen, Øyvind Korsberg, Vidar Kleppe og Per Sandberg om å gjeninnføre ordningen med at selskapsskatten skal tilfalle de kommunene hvor selskapene er etablert

Dokument nr. 8:40 (1999-2000), Innst. S. nr. 198 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øyvind Korsberg, Per Erik Monsen, Per Sandberg, Torbjørn Andersen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.05.2000 Innst. S. nr. 198 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2000