Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Per Roar Bredvold, Ulf Erik Knudsen, Lodve Solholm, Øyvind Korsberg, Inga Kvalbukt, Ivar Kristiansen, Jan Sahl og Steinar Bastesen om rett til reduksjon i lisensavgiften for de som ikke kan ta inn signaler for å se NRK2

Dokument nr. 8:42 (1999-2000), Innst. S. nr. 189 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Kvalbukt, Ivar Kristiansen, Jan Sahl, Kenneth Svendsen, Lodve Solholm, Øyvind Korsberg, Per Roar Bredvold, Steinar Bastesen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP), (SP), (H) (KrF) og )Kp) Innstilling avgitt 23.05.2000 Innst. S. nr. 189 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2000