Forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen om å øke statens utgiftsdekning av kommunale utgifter ved bosetting av flyktninger og regelendring som gjør det mulig å bruke arbeidsmarkedsetatens tiltaksmidler til opplæring og arbeidstrening for personer som må vente lenge på å få avgjort sin asylsøknad

Dokument nr. 8:43 (1999-2000), Innst. S. nr. 179 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.05.2000 Innst. S. nr. 179 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2000