Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam, Karin Andersen og Øystein Djupedal om oppretting av opplæringskontorer for bevaring av gamle håndverks- og industrifag

Dokument nr. 8:44 (1999-2000), Innst. S. nr. 180 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.05.2000 Innst. S. nr. 180 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2000