Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om likebehandling ved tildeling av økonomisk støtte til politiske grupperinger

Dokument nr. 8:47 (1999-2000), Innst. S. nr. 203 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siv Jensen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.05.2000 Innst. S. nr. 203 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2000