Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om gentesting av alle ulvefamilier/-grupper i Norge

Dokument nr. 8:51 (1999-2000), Innst. S. nr. 223 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 07.06.2000 Innst. S. nr. 223 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000