Eiendomsskatt m.m. på kraftanlegg

Ot.prp. nr. 47 (1999-2000), Innst. O. nr. 85 (1999-2000), beslutning. O. nr. 94-96 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2000 Innst. O. nr. 85 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2000