Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Erna Solberg og Sverre J. Hoddevik om å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å ta i mot oppdrag som medfører arbeidstopper, og derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselsetting

Dokument nr. 8:11 (1997-98), Innst. S. nr. 87 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.02.1998 Innst. S. nr. 87 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.02.1998