Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Jan Johnsen og Per-Kristian Foss om å legge til rette for at konsesjonærene som i årene 1957-66 inngikk avtaler med staten om foregrepet hjemfall gis tilbakekjøpsadgang for anleggene på vilkår tilsvarende dem som er hjemlet i endring av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven av 11. juni 1993

Dokument nr. 8:19 (1997-98), Innst. S. nr. 218 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Johnsen, Jan Tore Sanner, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.06.1998 Innst. S. nr. 218 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1998