Forslag fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo om en offentlig tannhelsereform

Dokument nr. 8:60 (1999-2000), Innst. S. nr. 196 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 29.03.2001 Innst. S. nr. 196 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2001