Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe, Jørn L. Stang, Per Ove Width, Terje Knudsen, Harald T. Nesvik og Øyvind Korsberg om å nedsette et utvalg for å forenkle og effektivisere kystforvaltningen

Dokument nr. 8:62 (1999-2000), Innst. S. nr. 52 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jørn L. Stang, Øyvind Korsberg, Per Ove Width, Terje Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.11.2000 Innst. S. nr. 52 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2000