Forslag fra stortingsrepresentant Erna Solberg om å endre prinsippene for registrering av bostedskommune for studenter slik at studenter får valgfrihet mellom hjemstedskommune og studiekommune

Dokument nr. 8:70 (1999-2000), Innst. S. nr. 4 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.10.2000 Innst. S. nr. 4 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 19.10.2000