Forslag fra stortingsrepresentantene Hans J. Røsjorde, Thore Aksel Nistad, Christopher Stensaker og Terje Knudsen om en alternativ seilingsled til Bergen havn

Dokument nr. 8:71 (1999-2000), Innst. S. nr. 128 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Hans J. Røsjorde, Thore A. Nistad, Terje Knudsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2001 Innst. S. nr. 128 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2001