Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Vidar Kleppe,Terje Knudsen, Harald T. Nesvik, Lodve Solholm og Jørn L. Stang om å be Regjeringen omgående oppheve Norges selvpålagte eksportforbud av vågehvalprodukter

Dokument nr. 8:79 (1999-2000), Innst. S. nr. 130 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jørn L. Stang, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Terje Knudsen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.02.2001 Innst. S. nr. 130 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2001