Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Christopher Stensaker, Thore Aksel Nistad og Ulf Erik Knudsen om avvikling av systemet med produktavgift på kullsyreholdige, alkoholfrie drikkevarer (kullsyreavgiften)

Dokument nr. 8:81 (1999-2000), Innst. S. nr. 45 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.11.2000 Innst. S. nr. 45 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2000