Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Steinar Bastesen, Vidar Kleppe, Terje Knudsen og Jørn L. Stang om utbygging av norsk værradarnett

Dokument nr. 8:86 (1999-2000), Innst. S. nr. 74 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørn L. Stang, Steinar Bastesen, Terje Knudsen, Torbjørn Andersen, Vidar Kleppe Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) og (Kp) Innstilling avgitt 06.12.2000 Innst. S. nr. 74 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2000