Forslag fra stortingsrepresentantene Johan J. Jakobsen, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om større åpenhet og innflytelse i EØS-arbeidets beslutningsprosesser

Dokument nr. 8:88 (1999-2000), Innst. S. nr. 13 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Einar Steensnæs, Johan J. Jakobsen, Lars Sponheim Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SP), (V) og (KrF) Innstilling avgitt 25.10.2000 Innst. S. nr. 13 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 31.10.2000