Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Ot.prp. nr. 71 (1999-2000), Innst. O. nr. 2 (2000-2001), beslutning. O. nr. 3 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.10.2000 Innst. O. nr. 2 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2000

   Behandlet i Odelstinget: 19.10.2000

   Behandlet i Lagtinget: 31.10.2000