Akuttmedisinsk beredskap

St.meld. nr. 43 (1999-2000), Innst. S. nr. 300 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2001 Innst. S. nr. 300 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2001