Innstilling fra sosialkomiteen om akuttmedisinsk beredskap

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 5. juni 2001

John I. Alvheim

leder

Sonja Irene Sjøli

ordfører

Are Næss

sekretær