Forsvarets logistikkfunksjoner. Framtidig virksomhet, styring og organisering

St.prp. nr. 55 (1999-2000), Innst. S. nr. 25 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2000 Innst. S. nr. 25 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2000