Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Rolf Reikvam om å investere deler av inntektene ved salg av Telenor-aksjer i forskning og utdanning

Dokument nr. 8:89 (1999-2000), Innst. S. nr. 76 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. S. nr. 76 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2000