Endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1997

St.prp. nr. 8 (1997-98), Innst. S. nr. 26 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1997 Innst. S. nr. 26 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1997