Forslag fra stortingsrepresentant Rolf Reikvam om å gi elever som tar videregående utdanning etter særskilt løp, rett til skoleskyss på linje med elever som går i ordinære klasser i videregående skole

Dokument nr. 8:3 (2000-2001), Innst. S. nr. 79 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. S. nr. 79 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2000