Forslag fra representanten Lars Sponheim på vegne av Venstre vedtatt oversendt fra stortingets møte 11. oktober 2000: Stortinget ber Regjeringen om å legge fram praktiske forslag for arbeidsinnvandring til Norge fra land utenfor EØS-området innen 1. januar 2001. Forslagene skal sikre både faglært og ufaglært arbeidskraft, der dette er nødvendig i ulike bransjer og virksomheter og i ulike deler av landet. Tiltakene skal bygge på at de som kommer hit har sosiale rettigheter og plikter, som tilsvarer det andre i Norge har. Ordningene skal være konjunkturuavhengige og også kunne gi grunnlag for fast bosetting. Ordningene skal være oversiktlige både for dem det gjelder og berørte virksomheter. Hensikten er å få raske resultater for å dekke opp viktige velferds- og verdiskapningsoppgaver i Norge.

Innst. S. nr. 178 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.03.2001 Innst. S. nr. 178 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2001