Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Per-Kristian Foss og Erna Solberg om å åpne for større arbeidsinnvandring og forenkle saksbehandlingen av arbeidstillatelser

Dokument nr. 8:4 (2000-2001), Innst. S. nr. 178 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan Petersen, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.03.2001 Innst. S. nr. 178 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2001