Forslag fra representanten Kristin Halvorsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti vedtatt oversendt fra stortingets møte 11. oktober 2000: Stortinget ber Regjeringen om å legge frem en plan for hvordan kollektivtransportens andel av den totale transporten skal økes

Innst. S. nr. 119 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.02.2001 Innst. S. nr. 119 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2001